Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Pro zobrazení dealerských cen je nutné se nejprve přihlásit.

Beru na vědomí

Záruka na zboží

 • Na dodávané výrobky je poskytována záruka 24 měsíců. U použitých věcí se záruka zkracuje na 12 měsíců s možností rozšíření na 24/36/48/60 měsíců (příplatek). Délka záruční doby pro jednotlivé výrobky je vždy uvedena na faktuře nebo prodejním dokladu.
 • V případě prodeje věcí použitých, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře opotřebení, které měl výrobek při převzetí kupujícím.
 • Odstranění reklamovaných vad provede dodavatel opravou nebo výměnou jednotlivých komponent.
 • Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při výrobě zařízení.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (zejména poškození plastových dílů výrobku) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na spotřební materiál (použitá baterie dodaná v notebooku).
 • Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody v tomto důsledku vzniklé.
 • Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku. Před předáním výrobku do opravy je povinností kupujícího zabezpečit si odpovídající zálohu potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
 • Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu rozšiřujících komponent pořízených na jiném místě než u prodejce tohoto výrobku, pokud není tato komponenta schválena prodejcem.
 • Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémních neobvyklých podmínkách.
 • Odstranění závady výrobku bude provedeno v rámci záruky v servisním středisku prodávajícího.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry prodávaného výrobku bez předchozího písemného oznámení.

 

Samsonite záruční podmínky
 • Výrobky Samsonite jsou testovány podle přísných kritérií tak, aby zajistily, že zavazadla, kterým důvěřujete, splňují přísné normy. V důsledku toho, pokud dojde k potížím s tímto výrobkem Samsonite (dále jen "výrobek") a problém je způsoben výrobní vadou, nebo vadou materiálu a zpracování, společnost Samsonite výrobek podle svého uvážení, buď opraví, nebo vymění, a to v souladu se zde uvedenými záručními podmínkami. Poskytovaná záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího nebo příjemce daru produktu. Doba trvání záruky je uvedena na záručním listu uvnitř výrobku, nebo v parametrech výrobku na našich webových stránkách.
 • Tato záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na škody způsobené zneužitím (například přeprava neobvyklých věcí), opomenutím, nehodami, opotřebením, vystavením extrémním teplotám, rozpouštědlům, kyselinám, vodě, běžné opotřebením a roztržením, nebo poškození při přepravě (např. při letecké přepravě). Vzhledem k tomu, že údržbu či opravy, na které se nevztahuje záruka, mohou být prováděny jakoukoli jinou společností, společnost Samsonite vyžaduje, abyste pro opravy na něž se vztahuje záruka, používali pouze oprávněných servisních center  Samsonite ("servisní centrum"). Nevhodné, nebo nesprávně provedená údržba nebo oprava mají za následek ztrátu platnosti záruky. Chcete-li najít servisní centrum kdekoli na světě, najdete je na www.samsonite.com. Prosíme, neposílejte výrobky přímo na Samsonite, protože by to mělo za následek prodloužení doby opravy. Tato záruka platí po celém světě a může tedy být výrobek opraven v jakémkoliv servisním centru na světě. A však musíte uhradit veškeré náklady spojené s odesláním výrobku na takové centrum služeb, včetně nákladů na balení, přepravu a příslušných poplatků.
 • Pro uplatnění záruky na servisním středisku, potřebujete řádně vyplněný záruční list nebo originální doklad o koupi. Servisní centrum stanovit, zda se na problém vztahuje záruka společnosti Samsonite, nebo ne. Pokud ano, budete informováni o tom, zda výrobek bude opraven nebo vyměněn. Každá taková oprava nebo výměna bude na náklady Samsonite, včetně veškerých nákladů potřebných k vrácení opraveného výrobku nebo zaslání náhradního výrobku. Pokud se má výrobek vyměnit a tento výrobek již není k dispozici, společnost Samsonite tento výrobek vymění za srovnatelný výrobek Samsonite.
 • Náhodná nebo následná poškození jsou z této záruky výslovně vyloučena. Na náklady na práci a poškození, které vyplývají z prací provedených jinou osobou, než pracovníkem servisního centra se tato záruka nevztahuje. Tímto jsou vyloučeny všechny implikované záruky a to v rozsahu povoleném zákonem. Tato záruka je zde omezena na hodnotu produktu. Výrobní specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Zámky jsou určeny pouze k tomu, aby se zabránilo náhodnému otevření, a nemohou nezbytně zabránit krádeži produktu nebo jeho obsahu, jeho násilnému otevření nebo poškození pracovníky letecké společnosti, nebo letiště, nebo vládních úřadů. Pokud s výrobkem manipuloval někdo jiný než vy, okamžitě si jej zkontrolujte. V případě poškození při přepravě, předejte stížnost na přepravní společnost (která je pojištěna proti poškození výrobku) na místě příjezdu, pokud možno před celním odbavením.
 • Tato záruka má za cíl poskytnout  Vám konkrétní zákonná práva. Kromě práv popsaných v tomto dokumentu, může uplatňovat i jiná práva, která se mohou v jednotlivých státech a zemích lišit, se zřetelem na výjimky nebo uplatnění implicitních záruk, náhodných nebo následných škod a opravy a výměny. Proto se na Vás nemusí vztahovat omezení a vyloučení uvedená v této záruce.
 • Blahopřejeme Vám k Vašemu nákupu. Věříme, že budete s výrobkem společnosti Samsonite a s výhodami časově omezené celosvětové záruky spokojeni.