Postup při převzetí zásilky

POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY A NÁSLEDNÉ UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Povinnosti zákazníka:

Převzetí zásilky

Při příjmu zásilky je příjemce povinnen zásilku vizuálně zkontrolovat.  V případě, že je zásilka zjevně poškozená, je postup následující:

 • Příjemce uvede výhradu o poškození řidiči do doručujícího listu
 • Příjemce sepíše ihned při doručení reklamační protokol. V případě, že doručující řidič nemá reklamační protokol k dispozici, je možné sepsat zápis o poškození na volný papír (zápis musí obsahovat, datum doručení zásilky a zjištění škody, číslo zásilky, název a adresu příjemce, popis zjištěného poškození, podpis doručujícího řidiče a přebírající osoby)
 • Pokud doručující řidič odmítne tento zápis zhotovit, nemusí příjemce zásilku přijmout
 • V případě, že obal zásilky nejeví žádné známky poškození, není doručující řidič povinen čekat na rozbalení a kontrolu zásilky
 • Razítka, která obsahují poznámky „S VÝHRADOU“ nebo zápis, který obsahuje jen poznámku „s výhradou“ , nemůžou být v tomto případě akceptována. Výhrada musí být vždy specifikována (poškozeno, promočeno, znično apod.)
 • zákazník informuje o škodní události e-shop
Vyřizuje e-shop:

Uplatnění reklamace

 

 1. Reklamace musí být podána vždy písemnou formou
 • V případě elektronického podání jsou adresy následující:
  • Balíková přeprava: skody@geisparcel.cz
  • Paletová přeprava: skody@geis.cz
 • V případě zaslání poštou : 

Geis CZ s.r.o. / Geis Parcel s.r.o.

Reklamační oddělení

Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice

 

2. Pokud zákazník sepíše reklamační protokol, není to ještě uplatnění reklamace. Tato musí být ještě zaslána písemně na výše uvedené adresy.

 

3. Reklamace musí vždy obsahovat:

 • Číslo zásilky (v případě, že se jednalo o paletu a číslo zásilky neznáte, je nutné doplnit přesné datum, adresu a název odesílající firmy a stejně tak i příjemce)
 • Požadovanou výši škody
 • Rozsah poškození (možnost opravy nebo slevy)
 • Přesnou identifikaci poškozeného zboží a přesný počet poškozených kusů
 • Popis balení zásilky
 • Foto poškozené zásilky i jejího obalu (foto by mělo obsahovat celkový pohled na poškozené zboží, detailnější pohled na poškozené části, foto obalu, foto vnitřku zásilky + výplň kartonu)

4. Během reklamačního řízení (do doby uzavření reklamace) prosím ponechávejte zboží ve stavu v jakém Vám bylo doručeno a to pro případ ohledání zásilky.

 

5. Skryté vady z přepravy je nutné reklamovat do 3 dnů od doručení zásilky.

 

6. Dle silničního řádu má dopravce na řešení reklamace až 3 měsíce, v rámci zlepšování kvality služeb se však snažíme tuto dobu zkracovat maximálně na 30 dní.

 

7. Veškerá komunikace probíhá v písemné formě, pokud bude reklamační oddělení potřebovat cokoliv doložit, bude Vás kontaktovat. Konečné stanovisko též obdržíte v písemné formě.

 

8. Faktury na zboží zasílejte pouze tehdy, až budete reklamačním oddělením písemně vyzváni. V opačném případě zde budou Vaše faktury drženy po celou dobu reklamačního řízení a v případě zamítnutí případu budou bez proplacení vráceny.

 

9. V případě uznání reklamace vždy obdržíte přesné pokyny pro vystavení škodní faktury, prosím postupujte přesně dle nich:

 • Faktura musí být podložena původním dokladem na zboží
 • Musí obsahovat správné fakturační údaje
 • V případě potřeby může být doložena i doklady o likvidaci zboží nebo protokoly o opravě
 • Škodní faktury jsou bez DPH