Chraňte životní prostředí

  • Staré baterie obsahují nebezpečné látky.
  • Nikdy nevyhazujte starou baterii do odpadkového koše !
  • Vždy jí odevzdejte na místě k tomu určeném !

(například ve sběrném dvoře, nebo u Vašeho prodejce)